Als iets moeilijk is, moet je het vaker doen.
We’re Cerios.

Continuous Delivery is al een aantal jaren bekend in de markt. Doordat er steeds meer tooling voorhanden komt om dit gedachtegoed te ondersteunen, verwacht Cerios dat dit Trending IT topic de komende jaren steeds hoger op de agenda van de CIO komt.

Continuous Delivery richt zich op het continu en met een zo kort mogelijke doorlooptijd in productie nemen van wijzigingen. U herkent het vast wel, er is een wijziging doorgevoerd in een applicatie en vervolgens duurt het enkele dagen of weken voordat deze wijziging in productie terug te vinden is. Waarom is dit zo? Kan dit niet anders?

Met Continuous Delivery worden zo veel mogelijk taken die verricht moeten worden om in productie te gaan geautomatiseerd. Denk daarbij aan testautomatisering, maar ook aan geautomatiseerd wijzigingen doorvoeren in instellingen in de productieomgeving. Maar Continuous Delivery is meer dan automatiseren van taken. Het gaat om een hele andere benadering van de keten van softwareontwikkeling en -beheer. In plaats van wijzigingen in software te verzamelen tot een grote release die zo weinig mogelijk ingepland wordt, draait Continuous Delivery om het zo vaak mogelijk in productie brengen van wijzigingen. Hiervan uitgaand is iedereen gedwongen om samen na te denken hoe dit het beste en snelste kan verlopen. Dit levert structurele aanpassingen op in het voortbrengingsproces van wijzigingen en nieuwe software.

Wilt u ook weten wat Continuous Delivery u kan opleveren? Mail naar bob.van.zeist@cerios.nl of bel naar 030 - 711 66 47.

Continuous Delivery