Objectief advies over kwaliteitscontrole en grondige tests leveren optimaal projectresultaat.
We’re Cerios.

Cerios is er op gericht om u als opdrachtgever sterker te maken. Door voortdurend en efficiënt met u te communiceren, kunnen we uw wensen en onze kennis op een constructieve manier met elkaar verbinden. Ook wanneer het gaat om kwaliteitscontrole: het testen en toetsen van uw IT-systemen, -procedures en -processen.

Wat is de kwaliteit van een nieuw opgeleverd of aangepast IT systeem? Voldoet de functionaliteit aan de gestelde eisen? Werken de interfaces naar behoren? Wanneer uw organisatie een complexe IT verandering heeft ondergaan, kunt u samen met een Cerios testconsultant een effectieve kwaliteitscontrole uitvoeren. Een controle die nauwkeurig is toegesneden op uw organisatie en die exact in kaart brengt op welke punten nog aanpassingen of uitbreidingen gewenst zijn. Voorafgaand aan de controle formuleren we een gedetailleerd testplan waarin alle stappen, fases, voorwaarden en uitgangspunten beschreven staan. Pragmatisme en doelgerichtheid vormen binnen onze werkwijze de kernwaarden. Dat betekent dat we onze kennis en ervaring altijd in dienst stellen van het resultaat en bestaande testmethoden als TMap, TestFrame, SmarTEST, TestGoal en ISTQB op maat toepassen. Op die manier kunnen we de kosten beheersbaar maken en houden.

Cerios opereert onafhankelijk van leveranciers en testmethoden. Wij kunnen u dan ook een objectief advies en een optimaal resultaat garanderen.

Behoefte aan een gesprek over kwaliteitscontrole en testen? Mail naar bob.van.zeist@cerios.nl of bel naar 030 - 711 66 47.