Case study
We're Cerios

Logistieke uitdagingen in de automotive branche

De dynamiek van een groot logistiek bedrijf in de automotive sector is op de werkvloer elke dag voelbaar: het operationele werktempo ligt hoog, er is haast geen ruimte om verbeteringen door te voeren. Schaalvergroting door (internationale) fusies en overnames geven de nodige wijzigingen voor de krap bemeten IT organisatie. Combineer dat met het moeten voldoen aan branche compliancy standaarden: never a dull moment.

Menno: “Het professionaliseren naar een dienstverlenende IT-organisatie is een noodzakelijke stap, maar het stopt niet bij de IT-organisatie. Bij Cerios zijn we gespecialiseerd in goed opdrachtgeverschap: Hoe stel je vast welke oplossing je probleem daadwerkelijk oplost? Wegen de kosten wel op tegen de baten? Raakt het de standaarden die vanuit Risk & Control worden opgelegd? Creëert de ‘oplossing’ niet een nieuw probleem? Vragen waarop een antwoord moet worden gevonden. Het inzetten van methodes als Lean, Scrum en Agile Architecting of het inrichten van geautomatiseerde regressietesten draagt sterk bij aan kwaliteitsverbetering en daar maak ik graag gebruik van. Bij Cerios weten we dat de bepalende factor de mens is. Hoe krijg je met verschillende type personen met totaal verschillende achtergronden en belangen een gedragen oplossing. Daarin investeren we bij Cerios, daarin zijn we sterk en daarmee brengen we kwaliteit naar een hoger niveau."