Advies toekomst datacenter Hoogheemraadschap Delfland
We're Cerios Green

Hoogheemraadschap Delfland heeft een eigen datacenter in een gebouw waarvan de huur afloopt in 2014 en vroeg zich af hoe nu met het inpandige datacenter om te gaan. Cerios Green voerde een onderzoek uit waarin verschillende alternatieven naast elkaar werden gelegd.

Vaak is een eigen datacenter al gauw een reden om de huur automatisch te verlengen. Een andere oplossing vinden, lijkt lastig, omslachtig en niet de moeite waard. Ook het feit dat het bestaande datacenter tijdens de bouw in 2006 is voorbereid op toekomstige groei maakt het niet direct voor de hand liggend om alternatieven te onderzoeken. Echter de situatie ten opzichte van 2006 is ingrijpend veranderd. Door onder andere virtualisatie en betere hardware gebruikt HHD momenteel slechts 33% van de beschikbare datacenter capaciteit. Dat betekent automatisch dat de (energie)kosten onnodig hoog zijn. Door verder met het bestuur, de ICT- en de facilitaire afdeling te achterhalen welke eisen men eigenlijk stelt aan een datacenter is het eenvoudig aan te tonen dat het huidige inpandige datacenter daar niet meer aan voldoet, of kan voldoen. 

Het vergelijken van aanbiedingen van externe datacenters liet een schokkend verschil zien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hoewel de huur van betreffende pand pas in 2014 afloopt, heeft HHD Cerios Green gevraagd nu een investeringsaanvraag voor te bereiden, waarmee men zo snel mogelijk over kan gaan naar een beter én goedkoper extern alternatief. Om dergelijke vraagstukken in de toekomst makkelijker te kunnen beoordelen, is bovendien afgesproken dat Cerios Green HHD gaat helpen met het formuleren van beleid rond datacenters en het gebruik van cloud oplossingen.


Geïnteresseerd in mogelijke kosten- en/of energiebesparingen voor uw datacenter? Neem contact op met Frank Verhagen van Cerios Green.