Architectuur zonder bureaucratie
We're Cerios

Agile Architecting

Cerios architect Louis Stevens publiceert over de mogelijkheid om architectuur te bedrijven zonder bureaucratie. Hij stelt in het artikel dat het vormgeven van agile architecting vraagt om aandacht voor het bedrijven van architectuur in combinatie met een integrale benadering die alle relevante bedrijfskundige aspecten aan de orde stelt. Een interessante theorie hiervoor uit de bedrijfskunde is sociotechniek. Lees hier het volledige artikel.  Bent u geinteresseerd in de Cerios ronde tafel in november of december over dit onderwerp dan kunt u dit aangeven bij Marcia Visser. Louis Stevens gaat tijdens de ronde tafel dieper in op de wijze waarop architectuur zonder bureaucratie kan worden bedreven. Tevens is een expert op het gebied van sociotechniek aanwezig om, vanuit bedrijfskundig perspectief, toe te lichten hoe met een integrale organisatievormgeving bureaucratie kan verminderen.