Een soepel architectuurproces is niet vanzelfsprekend.
We're Cerios

De architectuur van een applicatie wordt vaak bepaald tijdens de applicatieontwikkeling. Dit leidt meestal niet tot een applicatielandschap met de gewenste kwaliteit. Bovendien ervaren projectleden de architect soms als vertragende factor. Er is de noodzaak van een 'architectuurproces' die de onderhanden projecten overstijgt om sub-optimale oplossingen in afzonderlijke projecten te voorkomen, concludeert Louis Stevens, enterprise-architect bij Cerios te Baarn. Lees hier het artikel uit de automatiseringsgids.