Architecture
We're Cerios

Architect in de boardroom

Geschreven door Louis Stevens op 15 april 2016

Strategische onderwerpen verdienen de aandacht van architecten. Architecten richten zich vooral op het realiseren van informatiesystemen. Maar een architectuur bestrijkt een veel breder terrein: zij slaat een brug tussen strategie en uitvoering. Strategische vraagstukken die bovenaan het lijstje van de boardroom staan, moeten daarom de aandacht van architecten krijgen, zegt Louis Stevens.

Architectuur een stuurinstrument?

Geschreven door Louis Stevens op 5 januari 2016

Vraag een architect of architectuur kan worden ingezet als stuurinstrument en hij zal dit volmondig beamen. Toch speelt architectuur in de praktijk zelden een dergelijke rol. Zo vraagt een Management Team (MT) architecten maar sporadisch naar architectuurmodellen.

De architectuurfunctie als parallel proces

Geschreven door Louis Stevens op 5 januari 2016

De architectuur van een applicatie wordt vaak bepaald tijdens applicatieontwikkeling. Dit leidt meestal niet tot een applicatielandschap met de gewenste kwaliteit. Daarbij ervaren projectleden de architect soms als vertrager. Een goed gekozen architectuurproces biedt uitkomst.

Architectuur voor Managers

Geschreven door Louis Stevens op 5 januari 2016

Traditionele architectuurmodellen zijn ongeschikt voor een belangrijke doelgroep van een business architect: opdrachtgevers uit de ‘business’. Daarom is een aanpak vereist zonder deze modellen met precies voldoende aandacht voor architectuur.

Agile Architecting: meer dan Scrum

Geschreven door Louis Stevens op 5 januari 2016

Architecten moeten aansluiten bij de dynamische werkelijkheid van organisaties. In software ontwikkeltrajecten is Scrum het succesvolle antwoord op de verwachte ‘agility’. Daarom is een voor de hand liggende gedachte Scrum te vertalen naar het architectuurdomein. Echter, een één op één vertaling van Scrum naar het architectuurdomein schiet tekort.

Agile Architecting - Architectuur zonder bureaucratie

Geschreven door Louis Stevens op 5 januari 2016

Agile Architecting lijkt een veel belovende manier om architectuur te bedrijven zonder vertragende bureaucratie. Een succesvolle toepassing vereist eenzelfde gemeenschappelijk beeld van Agile Architecting bij alle betrokkenen en aandacht voor de bedrijfskundige aspecten.

Architectuur moet systeem binden aan organisatie

Geschreven door Louis Stevens op 5 januari 2016

Als een nieuw informatiesysteem aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen is zijn succes verzekerd. Die afstemming is alleen lastiger dan men denkt. Louis Stevens laat zien hoe beslissend een goede softwarearchitectuur is voor het bereiken daarvan.